Vrij land

Interview Petra Lataster-Czisch

Vrij land

Interview Petra Lataster-Czisch

Iedereen heeft recht op veiligheid. Ook Ron.
Petra Lataster Czisch, Peter Lataster en Misja Pekel hebben vijf documentaire portretten gemaakt. Dit om te vieren dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 70 jaar bestaat.
Één van de hoofdpersonen is Ron. Hij heeft, net als wij allemaal, recht op veiligheid. Regisseur Petra Lataster-Czisch licht toe waarom zij ervoor heeft gekozen juist dit recht aan Ron te koppelen.