Karl Popper (1902 – 1994)

Verwerping is vooruitgang