Benedictus de Spinoza (1632 – 1677)

Rede in plaats van religie