Thales van Milete (ca. 624 v.Chr. – 545 v.Chr.)

De natuur rationeel doorgronden