OBA Live

Ko Colijn over de rol van defensie in een wereld met nieuwe dreigingen

OBA Live

Ko Colijn over de rol van defensie in een wereld met nieuwe dreigingen

Hoofdgast: Ko Colijn over de rol van defensie in een wereld met nieuwe dreigingen. Hoe draagt de dood van de twee in Mali gesneuvelde militairen bij aan onze veiligheid? Ko Colijn schetst hoe oorlogsdreiging is veranderd in de afgelopen 175 jaar. Van vijandelijke staten hebben we sinds de Koude Oorlog steeds minder te vrezen. Nu komt de dreiging van non state actors als IS, Al Qaeda en het Leger van de Heer. Is het leger nog het geëigende instituut om die dreiging weg kan nemen? Professor Ko Colijn is journalist, politicoloog en directeur van Instituut Clingendael. Gawie Keyser bespreekt Clint Eastwoods controversiële film ‘American Sniper’, over het dilemma van een man die het als zijn plicht ziet in een oorlog te gaan vechten voor de veiligheid van zijn gezin en zijn land. Zijn verantwoordelijkheidsgevoel resulteert in destructie. En de vraag rijst: had hij ook anders kunnen of moeten handelen? Ad Verbrugge, filosoof.