OBA Live

Diederik Boomsma over naastenliefde

OBA Live

Diederik Boomsma over naastenliefde

Hoofdgast: Diederik Boomsma over naastenliefde. De verzorgingsstaat is dood, leve de participatiemaatschappij. Nu kunnen we allemaal laten zien hoeveel we om onze oude moeder / arme buurman / Syrische vluchteling geven. Maar voelen we nog de morele plicht van naastenliefde? En kun je mensen die bijbrengen? Volgens Diederik Boomsma is daar een filosofische omwenteling voor nodig. Ook de (sociale) dienstplicht mag worden ingevoerd. Diederik Boomsma is promovendus rechtsfilosofie, lid van de conservatieve Edmund Burke Stichting, Amsterdams gemeenteraadslid voor het CDA en vertaler van het boek De opstand van de massamens van José Ortega y Gasset. Gawie Keyser bespreekt een actuele film die aansluit bij het thema. Gawie Keyser is filmcriticus bij De Groene Amsterdammer en blogt op human.nl Ad Verbrugge, filosoof.