OBA Live

Te gast Flip de Kam

OBA Live

Te gast Flip de Kam

Hoofdgast is Flip de Kam over zijn boek Het land van beloften. Opbouw, crisis en toekomst van de verzorgingsstaat. De verzorgingsstaat staat onder druk: er is sinds de crisis van 2008 flink op bezuinigd. Wat is er nog over? Zal de verzorgingsstaat helemaal verdwijnen, of zijn de fundamenten sterk genoeg? Welke aanpassingen zijn er nodig om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien? Flip de Kam (1946) is voormalig Tweede-Kamerlid voor de PvdA en werkt als honorair hoogleraar overheidsfinanciën aan de Universiteit van Groningen. Hij schreef eerder boeken over het belastingstelsel, de vergrijzing en het zorgstelsel. Het land van beloften. Opbouw, crisis en toekomst van de verzorgingsstaat verschijnt bij uitgeverij AtlasContact. Max Pam met zijn rubriek Ketter en Geest met berichten die voor goddelozen, humanisten en atheïsten van belang zijn. Panel over de actualiteit met Chris Rutenfrans en Nausicaa Marbe Chris Rutenfrans is redacteur opiniepagina van de Volkskrant en Nausicaa Marbe is schrijfster en columniste bij De telegraaf