OBA Live

Paul de Beer over de relatie tussen keuzevrijheid en solidariteit

OBA Live

Paul de Beer over de relatie tussen keuzevrijheid en solidariteit

Paul de Beer over de relatie tussen keuzevrijheid en solidariteit Door bezuinigingen, de privatisering van de zorg, en de overheveling van zorgtaken naar gemeenten, krijgt de Nederlandse burger steeds meer te kiezen. Maar als mensen keuzes krijgen voorgelegd, zegt hoofdgast Paul de Beer, gaan ze doorgaans voor hun eigen belang. Kalft onze solidariteit met de verzorgingsstaat af? Hoe erg is dat? En kan het nog teruggedraaid worden? Paul de Beer is hoogleraar arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Amsterdam. Pieter Hilhorst is oprichter van een van de eerste broodfondsen: een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp-ers, gestoeld op onderlinge solidariteit. Pieter Hilhorst is publicist, politicoloog en oud PvdA-wethouder van Amsterdam. Stine Jensen is vandaag 'Huisfilosoof' in OBA Live / Filosofie.

Fragmenten

Klik hier voor alle fragmenten van deze uitzending

OBA Live - 09-02-2015

vanaf 00:01:57