OBA Live

Hoofdgast is historicus Chris van der Heijden over raddraaier Voltaire

OBA Live

Hoofdgast is historicus Chris van der Heijden over raddraaier Voltaire

Hoofdgast is historicus Chris van der Heijden over raddraaier Voltaire (1694 – 1778). Voltaire heette eigenlijk François-Marie Arouet en was een scherp essayist, vrijdenker en voortrekker van de Franse Verlichting in de 18e eeuw. Hij was kritisch tegenover kerk en politieke autoriteit, bestreed iedere vorm van onrechtvaardigheid en gebruikte de ironie als stijlmiddel. Reeks gesprekken over raddraaiers, mensen die onze moraal veranderden. Stephan Sanders over morele verwarring Stephan Sanders is columnist bij Vrij Nederland Nelleke Noordervliet over de tweedeling van Piketty en de behoefte aan saamhorigheid. De ideeën van de Franse econoom Thomas Piketty over economische ongelijkheid vinden in Nederland een hartelijk onthaal. Dit thema ‘ongelijkheid’ was al eerder aangekaart in het rapport ‘Gescheiden werelden’ van het Sociaal Cultureel Planbureau en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Tegelijkertijd is er een grote behoefte in de samenleving aan saamhorigheidsprojecten, zoals de rouw om de MH17 slachtoffers. Hoe valt dit te rijmen? Nelleke Noordervliet is schrijfster.

Fragmenten

Klik hier voor alle fragmenten van deze uitzending

OBA Live 12-11-2014

vanaf 00:01:55