OBA Live

Rudi Westendorp over oud worden

OBA Live

Rudi Westendorp over oud worden

De Zomer van OBA Live:
Rudi Westendorp over oud worden. Kinderen die nu geboren worden, worden gemiddeld ouder dan 100. Maar willen we dat wel? Wat zijn de voordelen van heel oud worden? Rudi Westendorp is hoogleraar en internist ouderengeneeskunde. Onlangs verscheen zijn boek ‘Oud worden zonder het te zijn’.  Zie voor meer informatie: http://www.atlascontact.nl/boek/oud-worden-zonder-het-te-zijn/ bewerking van 15-01-2014.
Nelleke Noordervliet over Dagboek van een Landjonker van Benno Barnard Schrijver Benno Barnard is van origine Nederlander en woont al vele jaren in België. Hij weet op inventieve wijze zowel Vlamingen als Nederlanders te beledigen of dwars te zitten., ook nu weer in zijn dagboek/blog van 2008-2013. Nelleke Noordervliet las het dagboek en legt uit waarom Barnard haar af en toe aan Multatuli doet denken. Nelleke Noordervliet is schrijfster. Bewerking van 15-01-14
Marieke Liem over moordenaars en straf. Liem interviewde 75 moordenaars in de Verenigde Staten en keek wat er met hen gebeurde na hun vrijlating. Hoe verging het ze toen ze weer terug in de maatschappij kwamen? Haar onderzoek roept vragen op over hoe een samenleving omgaat met criminelen die hun straf erop hebben zitten. In Amerika zijn het  tweederangs burgers, maar hoe zit dat in Nederland?  Vanaf januari dit jaar onderzoekt Mariek Liem dit in ons land. Marieke Liem is als criminologe verbonden aan de Universiteit Leiden.