OBA Live

Onno Blom over de broers Gerard en Karel (van het) Reve

OBA Live

Onno Blom over de broers Gerard en Karel (van het) Reve

Hoofdgast Onno Blom over de afkomst van de broers Gerard en Karel (van het) Reve. Gerard Reve (14-12 1923 – 8-04 2006) en Karel van het Reve (19-5 1921 – 4-03 1999) groeiden op een fel communistisch gezin. Later in hun leven verlieten ze dit ‘geloof’ en vonden hun eigen weg. In hoeverre speelde hun afkomst een rol in de rest van hun leven? Karel werd hoogleraar Slavische Letterkunde en haalde Sovjet-dissidenten voor het voetlicht in de jaren zestig en zeventig. Gerard werd een van de bekendste literaire schrijvers. Privé maar zeker ook in zijn werk speelde zijn bekering tot het katholieke geloof een grote rol. Onno Blom is literair publicist en biograaf van Jan Wolkers. Chris van der Heijden over 15 jaar veranderingen Het programma OBA Live, en daarvoor Desmet Live, registreerde sinds het begin van de 21e eeuw wat er 'actueel' was. Chris van der Heijden gaat op zoek naar veranderingen op het gebied van migratie, bedreiging door islam en digitalisering. En kijkt wat het grote thema voor de komende tijd wordt. Chris van der Heijden is historicus. Nelleke Noordervliet over democratie. In haar laatste rubriek voor OBA Live bespreekt Nelleke Noordervliet recente artikelen over democratie van Kwame Anthony Appiah (winnaar Spinozalens 2015), Frans Timmermans en Sebastien Valkenberg. Nelleke Noordervliet is schrijfster