OBA Live

Kunsthistoricus en journalist Wim de Wagt over het boek ‘Wij Europeanen’

OBA Live

Kunsthistoricus en journalist Wim de Wagt over het boek ‘Wij Europeanen’

Hoofdgast is kunsthistoricus en journalist Wim de Wagt over het boek ‘Wij Europeanen’. Hoewel de eenwording van Europa pas na de Tweede Wereldoorlog een feit werd, was het niet de eerste keer dat hiertoe een poging werd gedaan. Na de Eerste Wereldoorlog zetten vooral Frankrijk en Duitsland zich in voor een verenigd Europa, om een volgende oorlog te voorkomen en om de economie te bevorderen. Waarom lukte dat toen niet? Wij Europeanen verschijnt begin oktober bij uitgeverij Bas Lubberhuizen. http://www.lubberhuizen.nl/detail.php?id=612 Max Pam met zijn rubriek Ketter en Geest met berichten die voor goddelozen, humanisten en atheïsten van belang zijn. Panel over de actualiteit met Marcel Duyvestijn en Chris Rutenfrans Marcel Duyvestijn is columnist bij De Echo en publicist en Chris Rutenfrans is redacteur opiniepagina van de Volkskrant