OBA Live

Hoofdgast politica Andrée van Es naar aanleiding van de komende gemeenteraadsverkiezingen.

OBA Live

Hoofdgast politica Andrée van Es naar aanleiding van de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Hoofdgast politica Andrée van Es naar aanleiding van de komende gemeenteraadsverkiezingen.
Heeft democratie op lokaal niveau zin?

Als oud-fractielid voor de PSP (nu Groen Links) heeft van Es het politieke leven ten volle geleefd.
Wat maakt iemand tot een politiek dier? Wat is er voor nodig om in dat veranderlijke milieu te overleven en wat moet je er voor opgeven? En met welk doel?

Andrée van Es is thans wethouder in Amsterdam met portefeuilles Werk, Inkomen en Participatie, Burgerschap en Diversiteit, Bestuurlijk Stelsel.