OBA Live

OBA Live

Hoofdgast is historicus Herman de Liagre Böhl over zijn biografie Wibaut de machtige. De schatrijke en sociaaldemocratische houthandelaar Wibaut was de machtigste wethouder van Amsterdam en de grondlegger van het wethouderssocialisme in Nederland. Nelleke Noordervliet over '1945' van Ian Buruma Schrijver Ian Buruma (1951) hoorde van jongs af aan de verhalen van zijn vader over 'de oorlog' en over wat er daarna zou gebeuren. Via persoonlijke verhalen, brieven dagboeken en films zocht Buruma uit wat er in het eerste jaar na al die verschrikkeingen concreet allemaal gebeurde. Nelleke Noordervliet is schrijfster Panelgesprek over de onopgemerkte dode vrouw en over toename van ''vechtscheidingen'. Tien jaar lang lag er een dode vrouw in haar huis in Rotterdam, in haar omgeving had niemand haar gemist. Moet er meer sociale controle komen? Willen we dat? En tweede onderwerp: sinds de nieuwe echtscheidingswetgeving van 1998 en 2009 heeft het kind recht op opvoeding door beide ouders. Het aantal vechtscheidingen - met soms dramatische gevolgen - neemt sindsdien toe. Deugt die nieuwe wetgeving? Met Stephan Sanders, columnist bij Vrij Nederland en Xandra Schutte, hoofdredacteur bij De Groene Amsterdammer