OBA Live

OBA Live

Hoofdgast: documentairemaker Sunny Bergman. Na de schoonheidsdwang in Beperkt Houdbaar (2007) en de niet-Westerse seksuele moraal in Sunny side of sex (2011), staat in haar nieuwe documentaire Sletvrees de vraag centraal hoe bevrijd de Westerse vrouw nu eigenlijk in de slaapkamer is, vijftig jaar na de seksuele revolutie. Onno Blom over de vriendschap tussen Albert Verwey en Floris Verster. Net uit is een prachtig vormgegeven brievenboek van Onno Blom met daarin de hartstochtelijke correspondentie tussen schrijver Albert Verwey (1865 - 1937) en schilder Floris Verster (1861 - 1927). Ze zagen elkaar regelmatig, maar schreven elkaar daarnaast ook brieven, die een goed beeld geven van het culturele leven van de Tachtigers. Panelgesprek over de visie op cultuur van minister Jet Bussemaker. Vandaag bespreekt de Tweede Kamer de brief 'Cultuurstelsel 2017–2020'. In de brief staan haar voorstellen voor kwaliteitsverbetering van culturele stelsel. Daarin staat ook de al veel geciteerde passage waarin ze aangeeft meer dan vroeger te hechten aan 'bewezen prestaties', lees: bezoekersaantallen, kaartverkoop. Wat is de rol van de overheid bij cultuur? Wat is goed cultuurbeleid? Met Stephan Sanders, columnist bij Vrij Nederland en Joep Schrijvers, auteur van managementboeken.