OBA Live

OBA Live

Hoofdgast is Jabik Veenbaas over zijn boek ‘De Verlichting als kraamkamer’, een inleiding op het gedachtegoed van 15 bekende en minder bekende denkers uit de 18e eeuw. Bij discussies over mensenrechte en de scheiding tussen kerk en staat wordt vaak verwezen naar verlichtingsdenkers als Spinoza, Pierre Bayle, Montesquieu en Thomas Paine. Veenbaas ontkracht in zijn boek enkele hardnekkige misverstanden over de Verlichting. Ten onrechte wordt dat tijdperk gezien als een peride van de rede, van louter progressieve denkers. Jabik Veenbaas (1959) is filosoof, dichter en vertaler. ‘De Verlichting als Kraamkamer’ verscheen bij Nieuw Amsterdam.
Max Pam met zijn rubriek Ketter en Geestmet berichten die voor goddelozen, humanisten en atheïsten van belang zijn.
Panelgesprek met Chris Rutenfrans en Jaap Jansen: Wat betekent de crisis voor de politieke partijen? VVD en PvdA zijn in de problemen, slechte peilingen en intern geruzie over respectievelijk integriteit (kwestie Van Rey) en JSF en schaliegas. Het ziet er naar uit dat verkiezingen de komende periode een duidelijk mandaat opleveren voor een van deze twee partijen. Nederland verschilt daarin fundamenteel van Duitsland of Frankrijk. Er is alleen maar winst voor de extreme flanken PVV en SP te verwachten. Wat betekent dit democratisch tekort? Houden we nog kiezers over? Chris Rutenfrans is redacteur opiniepagina van de Volkskrant en Jaap Jansen is redacteur bij het televisieprogramma Pauw & Witteman.