OBA Live

OBA Live

Hoofdgast: historica Els Kloek. Onder haar leiding hebben meer dan drie honderd deskundigen gewerkt aan het boek: ‘1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis’ .Dan zal ook een tentoonstelling hierover geopend worden in de Bijzondere Collectiesvan de Universiteit van Amsterdam. In dit boek staan de levensverhalen van beroemde, beruchte, inspirerende, eigenzinnige en geliefde vrouwen en vormt een dwarsdoorsnede van de Nederlandse geschiedenis. Het boek verscheen op 14 februari.  Meer informatie over Els Kloek is te vinden op: http://www.elskloek.nl. Meer informatie over het boek: http://www.1001-vrouwen.nl/
Max Pam met zijn rubriek Ketter en Geestmet berichten die voor goddelozen, humanisten en atheïsten van belang zijn.
Martin Sommer en Thijs Kleinpaste over sombere CPB cijfers en een politieke spagaat. De werkeloosheid loopt dit jaar nog verder op, maar er zal in 2013 niet verder bezuinigd worden. Maar Brussel kijkt scherp toe hoe Nederland de komende tijd aan de verplichtingen gaat voldoen. Een morele spagaat voor de politiek. Martin Sommer is politiek redacteur bij de Volkskrant en Thijs Kleinpaste is historicus en publicist