Levensbeschouwing

Burgerschap

Op deze onderwijspagina over burgerschap vind je video's en lesmateriaal over atheïsme en religie. Het lesmateriaal is te gebruiken voor de bovenbouw van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

Religie - bovenbouw PO/onderbouw VO

Gaan geloof en orgaantransplantatie samen? [fictie]
Shahine staat samen met zijn stiefvader Nasrdin voor een lastige keuze. Zijn moeder en zusje hebben een auto-ongeluk gehad. Zijn moeder gaat het niet redden, maar zijn zusje kan beter worden als ze de lever van haar moeder krijgt. Zijn stiefvader gelooft echter dat een orgaantransplantatie niet mag van God. Lukt het Shahine om toch toestemming te krijgen om het leven van zijn zusje te redden?

Lesbrief - Je houdt je vast aan het fucking lot
Leerlingwerkblad - Je houdt je vast aan het fucking lot

Atheïsme - bovenbouw PO/onderbouw VO

Atheïst
Op vijftienjarige leeftijd kwam ze erachter dat ze niet meer in de Islam geloofde, maar atheïst was. Toen haar ouders daarachter kwamen begon de ellende.

Lesbrief - Ik geloof niet meer
Leerlingwerkblad - Ik geloof niet meer

Atheïsme - bovenbouw VO

Ongelovigen
Het aantal ongelovigen in de wereld groeit; religieuze agressie tegen hen ook. Blasfemiewetten zijn vaak het middel om atheïsten, humanisten en vrijdenkers aan te pakken. Hen wordt afvalligheid en godslastering verweten. Zij riskeren discriminatie, geweld, gevangenis of zelfs de dood. In deze documentaire geven Boris van der Ham, oud-voorzitter van het Humanistisch Verbond, en documentairemaker Dorothée Forma deze vaak vergeten groep een gezicht.

Ongelovigen in Nederland
Ongelovigen leiden in asielzoekerscentra een ingewikkeld bestaan. Op de vlucht voor religieus extremisme in hun land, zijn ze terechtgekomen in het vrije Nederland. Maar veilig voelen ze zich allerminst tussen de andere, wél gelovige asielzoekers.  Het zijn uitgesproken atheïsten, gevlucht uit landen waar mensen doorgaans alleen stiekem ongelovig kunnen zijn. Allemaal jonge mensen die druk bezig zijn met inburgeren in Nederland en ondertussen dapper blijven opkomen voor de vrijheid om niet te geloven in het land van herkomst. Ze leren elkaar in Nederland kennen bij het Humanistisch Verbond dat een platform heeft opgericht voor vrijdenkers uit verre landen.