Op deze onderwijspagina over burgerschap vind je video's en lesmateriaal over atheïsme en religie. Het lesmateriaal is te gebruiken voor de bovenbouw van het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en mbo.

Religie - bovenbouw po/onderbouw vo

Gaan geloof en orgaantransplantatie samen? [fictie]

Shahine staat samen met zijn stiefvader Nasrdin voor een lastige keuze. Zijn moeder en zusje hebben een auto-ongeluk gehad. Zijn moeder gaat het niet redden, maar zijn zusje kan beter worden als ze de lever van haar moeder krijgt. Zijn stiefvader gelooft echter dat een orgaantransplantatie niet mag van God. Lukt het Shahine om toch toestemming te krijgen om het leven van zijn zusje te redden?

Religie - bovenbouw vo/mbo

Worsteling met religieuze tradities

De jongeren die zijn opgegroeid in de verwoestende burgeroorlog in Syrië gaan nu de strijd achter hen ligt op zoek naar hun eigen identiteit. Ze vragen zich af of de religieuze tradities en opvattingen van hun ouders nog wel bij hun wereldbeeld passen. Tijdens de zoektocht om deze vragen te beantwoorden vinden de jongeren hun eigen dromen, stem en meningen.

Verdiepingsvragen
  • Op welke manier beïnvloed opgroeien in oorlogsgebied de ontwikkeling van je eigen identiteit?  
  • Heb je het idee dat jouw identiteitsvorming wordt beïnvloed door de opvattingen van je ouders? Op welke manier?
  • Herken je jezelf in de zoektocht naar identiteit van de jongeren? Op welke manier?
  • Wat zou je de jongeren in de video toewensen? 

Atheïsme - bovenbouw po/onderbouw vo

Atheïst

Op vijftienjarige leeftijd kwam ze erachter dat ze niet meer in de Islam geloofde, maar atheïst was. Toen haar ouders daarachter kwamen begon de ellende.

Atheïsme - bovenbouw vo/mbo

Agressie tegen ongelovigen

Het aantal ongelovigen in de wereld groeit; religieuze agressie tegen hen ook. Blasfemiewetten zijn vaak het middel om atheïsten, humanisten en vrijdenkers aan te pakken. Hen wordt afvalligheid en godslastering verweten. Zij riskeren discriminatie, geweld, gevangenis of zelfs de dood. In deze documentaire geven Boris van der Ham, oud-voorzitter van het Humanistisch Verbond, en documentairemaker Dorothée Forma deze vaak vergeten groep een gezicht.

Op de vlucht vanwege niet geloven

Ongelovigen leiden in asielzoekerscentra een ingewikkeld bestaan. Op de vlucht voor religieus extremisme in hun land, zijn ze terechtgekomen in het vrije Nederland. Maar veilig voelen ze zich allerminst tussen de andere, wél gelovige asielzoekers.  Het zijn uitgesproken atheïsten, gevlucht uit landen waar mensen doorgaans alleen stiekem ongelovig kunnen zijn. Allemaal jonge mensen die druk bezig zijn met inburgeren in Nederland en ondertussen dapper blijven opkomen voor de vrijheid om niet te geloven in het land van herkomst. Ze leren elkaar in Nederland kennen bij het Humanistisch Verbond dat een platform heeft opgericht voor vrijdenkers uit verre landen.