Klimaat

Burgerschap

Op deze onderwijspagina over burgerschap vind je video's over dierenrechten en het milieu. Het lesmateriaal is te gebruiken voor de bovenbouw van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

Natuur vs. cultuur - bovenbouw PO/onderbouw VO

Natuur versus cultuur
Wat is dat eigenlijk: natuur? Een vraag die op het eerste gezicht niet zo lastig lijkt, maar toch knap ingewikkeld blijkt. In hoeverre creëren we natuur? Is een aangelegd park wel of geen natuur?

Menno wil weten waar de grens ligt tussen natuurlijk en onnatuurlijk. Hij wordt door Borre gezappt naar filosoof Koert van Mensvoort, oprichter van het platform Next Nature dat de veranderlijke relatie tussen mens, natuur en technologie onderzoekt. Midden in een prachtig duingebied bekijken ze wat volgens hen natuur is en wat niet. En ze staan stil bij een GSM-mast vermomd als boom.

Opkomen voor de natuur
De 11-jarige Filine uit Dordrecht zit het liefst de hele dag in haar favoriete eikenboom om naar de natuur te kijken. Het lijkt haar best fijn om een boom te zijn want ‘dan blijft alles gewoon hetzelfde’. Maar dan wordt de rust verstoord. Er worden bomen gekapt in het bos en Filine is bang ook haar boom te verliezen. Het eigenzinnige meisje komt in actie om haar lievelingsboom te beschermen.

Lesbrief - Het meisje en de boom

Dierenrechten - VO

Hebben we het recht om dieren uit te laten sterven?
Denktankers Chantel, Gideon, Menno en Roos onderzoeken de vraag of de mens als meest machtige diersoort een bijzondere verantwoordelijkheid heeft binnen het dierenrijk. Hebben wij het recht om een dier als de das te laten uitsterven? Ze bezoeken Chris Verhoeven, universitair docent aan de TU Delft, die hen introduceert bij robotdieren, een door de mens gecreëerde nieuwe diersoort. Dat er diersoorten uitsterven hoeft volgens Verhoeven niet erg te zijn, deze nieuwe en slimmere diersoort komt ervoor in de plaats. Een robotdas zou bijvoorbeeld de verkeersregels snappen. In Drenthe gaat de Denktank met boswachter en dassenkenner André Donker op zoek naar de das. Hij is de tegenpool van een wetenschapper.

Dieren versus mensenrechten
Over de veranderende relatie tussen mens en dier: moeten dieren in de toekomst mensenrechten krijgen? In deze aflevering hebben we een heel bijzondere passagier in de Denktank-bus: Kip Kato. De vraag aan denktankers Menno, Manal, Thomas en Sofie is of we haar mogen doden en opeten. Om zich beter te kunnen verplaatsen in de positie van het dier spelen de denktankers een rechtszaak na waarbij Kato zelf haar verdediging mag voeren.Daarna bezoeken ze Alana en Dennis, twee studenten Dier- en veehouderij. Hoe denken zij over het houden en slachten van vee?

Vegetarisch eten - bovenbouw PO/onderbouw VO

Moet ik vegetariër worden?
Tycho (10) wil eigenlijk vegetariër worden, want dat is beter voor de dieren en voor de wereld, maar hij is erg dol op vlees. Een panel van twaalf kinderen denkt mee en geeft advies. Tycho houdt erg van dieren. Hij heeft heel akelige beelden gezien van hoe koeien, kippen en varkens worden geslacht. Die beelden komen vaak terug als hij in bed ligt. En ook als hij vlees eet voelt hij zich daar ongemakkelijk bij, maar hij vindt het echt heel lekker. Hij zou het allerliefste willen dat er alleen nog vegetarisch gegeten mag worden. Zodat niemand in zijn omgeving meer vlees eet en hij er ook niet naar gaat verlangen. Wat zou jij doen?