Argos Medialogica

Down in Beeld

Upside Down, SynDROOM, Down the Road – het is slechts een greep uit de vele televisieprogramma’s over mensen met down. Eind vorig jaar barst er een discussie los over dit soort televisie. Volgens critici schetsen de programma’s een te positief beeld van het syndroom. Uit onderzoek van Medialogica blijkt dat ook allerlei belangenverenigingen proberen de beeldvorming rond down te beïnvloeden.

Myrthe Buitenhuis en Floor de Graaff
Zondag 4 juni om 22.30 uur op NPO 2

Van ouders van kinderen met down, tot christelijke anti-abortus organisaties. Zij richten zich in hun voorlichting ook op zwangere vrouwen. Die kunnen na een prenatale test besluiten vanwege down de zwangerschap af te breken. De belangenorganisaties zeggen aanstaande ouders neutraal voor te lichten over het leven met een kind met down, maar een deel van het voorlichtingsmateriaal blijkt mede te zijn gefinancierd door anti-abortus organisaties.

sprekers

Janneke Gitsels

is verloskundige en als onderzoeker verbonden aan verschillende instituten, waaronder het Amsterdam UMC, waar zij onderzoek doet naar counseling bij prenatale screening.

Robert-Jan Galjaard

is klinisch geneticus en leidt het prenataal cytogenetisch laboratorium en de klinisch genetische prenatale staf van het Erasmus MC Rotterdam. Ook is hij lid van het dagelijks bestuur van het NIPT Consortium, waar hij het Erasmus MC NIPT lab vertegenwoordigt.

 

Karlijn Migo-Merx

werd een aantal jaar na de geboorte van haar jongste dochter Lies, die het syndroom van Down heeft, mede-bestuurslid van stichting Upside Down.

Hugo Bos

is de voorman van Civitas Christiana, een streng-katholieke stichting, die onder meer strijdt tegen abortus.

 

Linda Germs

richtte na de geboorte van haar oudste zoon Lukas, die het syndroom van Down heeft, stichting Upside Down op. De stichting richt zich op de beeldvorming rondom het downsyndroom, onder andere door het tonen van de moge­lijk­he­den, kwa­li­tei­ten en persoonlijke talenten van mensen met down.

Ernst van den Hemel

is religiewetenschapper aan het Meertens Instituut. Hij doet onderzoek naar de (religieuze) actoren en dynamieken binnen het anti-abortus debat.

 

Stephanie van Witzenburg

is oprichter van De wereld van Anna Sophie, een steunstichting geïnspireerd op het leven met haar dochter Anna Sophie, die het syndroom van Down heeft en intensieve zorg nodig heeft. Vanuit verschillende organisaties zet zij zich in voor een goed leven voor naasten en kinderen met een beperking.  

 

Floor Brouwer

is oprichter en directeur van Stichting BONT. Stichting BONT verzorgt werken, wonen, logeren en beleven onder begeleiding voor jongeren met een ernstige tot matige verstandelijke beperking.

 

Elsemiek Corvers

brak om medische redenen haar zwangerschap af en is oprichter van het platform Hoe?Verder, waar zij onafhankelijke informatie aanbiedt aan ouders die om medische redenen een keuze moeten maken over het al dan niet voortzetten van de zwangerschap.

 

Regina Lamberts

is directeur van Stichting Downsyndroom, een belangenorganisatie voor mensen met downsyndroom en hun omgeving. Een belangrijk onderdeel van het werk van Stichting Downsyndroom is om ouders en professionals goede informatie te geven over downsyndroom.

 

Achtergrondverhalen

'Mensen met down zijn geen feelgood entertainment'

Stand-up comedian William Boeva en communicatie-expert Lars Duursma zijn allebei aanjager van een discussie over amusementsprogramma’s waarin mensen met het syndroom van Down centraal staan. 'We moeten ons afvragen waar we nu eigenlijk om aan het lachen zijn.'

‘Niemand heeft ons verteld dat down ook zo kan zijn'

Stephanie van Witzenburg merkt in haar dagelijks leven dat er een keerzijde zit aan het eenzijdige beeld van het syndroom van Down dat door televisieprogramma's wordt neergezet. Haar dochter Anna heeft het downsyndroom ‘maar anders dan op televisie’.

De beeldenstorm rond abortus

Het debat rondom abortus laait regelmatig op. Voor- en tegenstanders halen alles uit de kast om bezoekers van abortusklinieken te overtuigen van hun gelijk. Wie is in deze strijd om de publieke opinie aan de winnende hand? Wat is de mediastrategie van beide kampen? En hoe berichten journalisten over dit onderwerp?

Wat is het syndroom van Down? (NPO Kennis)

Wat het syndroom van Down precies inhoudt, is bij lang niet iedereen bekend. Wat zijn de kenmerken van deze verstandelijke beperking? Hoe ziet het leven van mensen met downsyndroom eruit? En heeft down een erfelijke oorzaak?

Blijf op de hoogte

Meer Medialogica