Afleveringen

Media dienen als gids om greep te krijgen op de werkelijkheid. Maar in hoeverre zijn ze een betrouwbare gids? Hoe komt de publieke opinie tot stand? En welke invloed heeft deze op het handelen van bestuurders, journalisten en burgers?

Medialogica gaat over hoe de werkelijkheid verdrongen kan worden door beelden, met soms nieuwe werkelijkheden tot gevolg.

Afleveringen