Hoe zullen historici in 2050 oordelen over de tijd waarin we nú leven? Zouden zij vinden dat wij genoeg hebben ondernomen tegen ontwikkelingen die klimaat, democratie en rechtsstaat bedreigen?

Hoe vaak zeggen we niet: ‘Met de kennis van nu had ik het anders gedaan.’. Terugblikkend zijn we blijkbaar beter in staat complexe situaties te analyseren. In vijf afleveringen vraagt presentator Clairy Polak haar vier tafelgasten zich voor te stellen hoe over twee generaties wordt teruggekeken op problemen, oplossingen en het handelen van nu.

In de eerste vier afleveringen bespreken we de thema’s overbevolking, groeiende ongelijkheid, klimaatverandering en de uitholling van het publieke debat. In de laatste aflevering vragen we ons af wat er nodig is om al deze problemen te lijf te gaan. Hoe staat het met de houdbaarheid van verlichtingsidealen ​als vrijheid en gelijkheid? Is er een cultuuromslag nodig?

Stamgast Philipp Blom

Stamgast in deze serie is Philipp Blom. De Duits-Nederlandse historicus en romanschrijver studeerde in Wenen en Oxford. Onlangs verscheen zijn boek Wat op het spel staat, waarin hij schrijft over de grootste bedreigingen van deze tijd. Verder schrijft hij onder meer voor The Times Literary Supplement, The Independent, Frankfurter Allgemeine Zeitung en Die Zeit.