In Nederland hoort iedereen gelijke toegang tot gezondheidszorg te hebben. Maar in de praktijk staat individuele vrijheid voorop, wat de solidariteit waar het systeem op gebaseerd is onder druk zet. Wie draagt zorg voor een gezonde samenleving? Met o.a. filosoof Marli Huijer en bestuurskundige Albert Jan Kruiter.

Zondag 9 juli - 12:20 uur NPO 1

Onder anderen te gast in deze aflevering

Marli Huijer

Marli Huijer is hoogleraar publieksfilosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar onderzoek richt zich op de filosofie van mens en cultuur. Hoe disciplineren we onszelf en elkaar tot gedrag dat het mogelijk maakt om vreedzaam samen te leven?

Albert Jan Kruiter

Volgens bestuurskundige Albert Jan Kruiter (1976) stimuleert de overheid individualisme in zelfredzame burgers, waardoor de burger zich opstelt als klant van een steeds bureaucratischere overheid. Kruiter richtte daarom het Instituut voor Publieke Waarden op.

Ook interessant