In Nederland hoort iedereen gelijke toegang tot gezondheidszorg te hebben, maar in de praktijk gaat individuele vrijheid vaak ten koste van het algemeen belang. Zorgverleners en patiënten zijn bezig met individuele belangen, maar wie draagt zorg voor een gezonde samenleving? Wordt de kloof tussen gezonde en ongezonde burgers groter? Hebben we te hoge verwachtingen van gezond ouder worden? En tot welke spanningen leiden scherpere keuzes met het oog op solidariteit? Te gast zijn filosoof Marli Huijer, bestuurskundige Albert Jan Kruiter, chirurg Baukje van den Heuvel en filosoof Menno de Bree.

Te gast in deze aflevering

Marli Huijer

Marli Huijer is filosoof, voormalig arts en emeritus hoogleraar publieksfilosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In haar meest recente boek De toekomst van het sterven bevraagt ze ons verlangen om steeds langer in gezondheid te leven, om vervolgens snel en pijnloos de wereld te verlaten. Zijn er grenzen aan de groei van onze levensduur?  

Albert Jan Kruiter

Volgens bestuurskundige Albert Jan Kruiter stimuleert de overheid individualisme in zelfredzame burgers, waardoor de burger zich opstelt als klant van een steeds bureaucratischere overheid. Kruiter richtte daarom het Instituut voor Publieke Waarden op. Uit onderzoek dat hij onlangs afrondde met 1000 gezinnen waar bestaanszekerheid werd gegarandeerd (betaalbaar wonen e.d.) bleek dat zo 17 miljoen aan geïndiceerde zorgkosten bespaard werd.

Baukje van den Heuvel

Baukje van den Heuvel is gastro-entestinaal en oncologisch chirurg aan het RadboudUMC. Ze zet zich in voor het verbeteren van gezondheid en preventie van ziekte. De grootste gezondheidswinst boeken we volgens haar niet in de curatieve (genezende) gezondheidszorg, maar door leefomstandigheden te verbeteren middels publieke zorg, zoals door riolering en schone lucht.  

Menno de Bree

Menno de Bree is filosoof en medisch ethicus. Hij werkte als bedrijfsethicus bij Heineken en Nyenrode. Tussen 2002 en 2023 doceerde hij ethiek en filosofie aan het Universitair Medisch Centrum Groningen. Op dit moment is hij als hoofddocent verbonden aan de postdoctorale beroepsopleiding Ethiek in de Zorgsector (RadboudUMC). 

Ook interessant