Een kind kan voorlopig niet meer dan twee wettelijke ouders hebben. Dat maakte minister Dekker onlangs bekend in een brief aan de Tweede Kamer. Gezinnen zoals die van Dora in de documentaire 'Dubbel Geluk' worden daarom voorlopig nog niet officieel erkend.

Niet-wettelijke ouders moeten het voor nu doen met 'deelgezag', zo staat in de brief. Daardoor kunnen ze mee naar ouderavonden of de huisarts. Officiële erkenning blijft echter uit. Ook mogen niet-wettelijke ouders bijvoorbeeld geen belangrijke medische beslissingen nemen.

Met het besluit legt het kabinet de aanbeveling van een belangrijke adviescommissie, de Staatscommissie Herijking Ouderschap, naast zich neer. Die raadde het kabinet in 2016 al aan om maximaal vier wettelijk volwaardige ouders toe te staan, in het belang van het kind.

Volgens de commissie komen gezinnen met meer dan twee ouders nu al veel voor, maar zijn zij juridisch nog niet goed beschermd. Dat levert problemen op, bijvoorbeeld bij het overlijden van de wettelijke ouders, het opnemen van ouderschapsverlof en het officieel erkennen van de relatie tussen ouder en kind.

Groei meeroudergezinnen

Ook LHBT-organisaties als het COC en Meer dan Gewenst dringen al jaren aan op het regelen van meerouderconstructies via de wet. Zij zien de bezoekersaantallen van voorlichtingsavonden voor zogenoemde wensouders flink groeien.

Minister Dekker stelt echter dat er nog niet genoeg bewijs is dat meer dan twee ouders niet zou leiden tot meer conflicten. Ook zou de Kinderbescherming volgens Dekker beducht zijn voor een toename van het aantal conflicten. Dat wilde de Kinderbescherming desgevraagd echter niet bevestigen. De woordvoerder van minister Dekker kon vrijdag niet uitleggen waarop de uitspraak gebaseerd is.

Verder zou de uitwerking wat betreft 'registraties, sociale zorg, zorg en fiscaliteit' nu nog te ingewikkeld zijn, zo zegt Dekker in de brief. Daarom wil hij 'behoedzaam stappen nemen.'

'Dit is volledig tegen het advies van de experts en hoogleraren in,' zegt Luc Nibbeling van Meer dan Gewenst. 'Experts stellen dat meer dan twee ouders juist kunnen bijdragen aan meer oplossingen.'

'Alleen het zeer beperkte deelgezag biedt voor ouders geen oplossing', vervolgt Nibbeling over de maatregel die nu wordt ingevoerd. 'Als slechts twee ouders hun kind kunnen erkennen, worden de andere twee ouders nooit officieel familie.'

Verbroken belofte

In 2017 beloofden onder andere D66 en de VVD via het Regenboog Stembusakkoord dat er op korte termijn een meerouderschapswet zou komen. Die belofte wordt met het besluit van het kabinet verbroken, ondanks dat de partijen die het akkoord destijds tekenden nu een meerderheid hebben in de Tweede Kamer.

Kijk verder