De havenstad Hoorn speelde in het Nederlandse slavernijverleden een hoofdrol. Nu de harde feiten over die tijd beschreven staan in een recent onderzoeksrapport, is de vraag hoe de stad en de inwoners om moeten gaan met de beladen geschiedenis. Is het in tijden van polarisatie nog mogelijk om voorbij tegenstellingen te komen?

9 november | 21:05 uur | NPO 2

Het standbeeld van VOC-gouverneur-generaal J.P. Coen in Hoorn is al jaren onderwerp van discussie en gaf in 2020 aanleiding tot rellen. Tegenstanders zien het beeld als een eerbetoon aan een massamoordenaar en vinden dat het moet verdwijnen van het centrale plein in de stad. Met het recente onderzoek en met een dialoogavond wil de gemeente de discussie verbreden naar thema's als het koloniale verleden, racisme, discriminatie en maatschappelijke uitsluiting.

Met deze dialoogavond over het slavernijverleden hoopt de gemeente hoorn de verdeeldheid in de stad rond het thema te kunnen overbruggen. De gemeente streeft naar een gesprek waarin alle perspectieven een plaats krijgen. Burgemeester Jan Nieuwenburg: “Ik ben er stellig van overtuigd dat als je het er niet over hebt, dat dan de polarisatie groter wordt. Maar het gaat ook over de vraag of mensen werkelijk bereid zijn om naar elkaar te luisteren.” Regisseur Marlou van den Berge volgt in haar film dit boeiende proces waarin burgers in verhitte discussies met elkaar de dialoog aangaan. 

Brieven van bewoners

Tijdens het proces schreven de bewoners monologen waarin ze hun gedachten over het slavernijverleden formuleerden.

Lees hier wat zij schreven:

Lees de brief van Arnoud
Lees de brief van Marisella
Lees de brief van Nico
Lees de brief van Wouter
Lees de brief van Renata
Lees de brief van Wally
Lees de brief van Matthijs

Hoe nu verder?

Update uit de gemeente Hoorn

Op 6 september debatteerde de gemeenteraad van Hoorn over de vraag of en hoe een vervolg moet worden gegeven aan het gesprek over het slavernijverleden van de stad. De partijen bleken over die vraag zeer verdeeld. Het College van B&W stelt nu voor om het gesprek voort te zetten in een zogeheten burgerberaad. In zo'n burgerberaad adviseert een groep inwoners de politiek over een specifiek onderwerp. De samenstelling van die groep is geloot.

In dit burgerberaad zou de vraag hoe om te gaan met het koloniale en slavernijverleden, centraal moeten staan. Burgemeester Jan Nieuwenhuis is een groot voorstander van deze vorm: "De belangrijkste conclusie die wij trekken, is dat wij dit samen met de stad moeten doen. En daarbij moeten we geen onderwerpen schuwen. Ook onderwerpen als erkenning of excuses en het standbeeld van J.P. Coen zijn hier onderdeel van." Op 14 november vergadert de gemeenteraad en zal het besluit moeten vallen of het burgerberaad er daadwerkelijk komt. 

Over 2Doc Kort

De stad, het Standbeeld en het Slavernijverleden is onderdeel van reeks korte documentaires van HUMAN voor NPO 2 en NPO Start. Met deze films, die zich bevinden op het snijvlak van journalistiek en documentaire, gaan de makers op zoek naar verhalen die zich afspelen in de haarvaten van de Nederlandse samenleving. 

Meer over dit onderwerp