Twintigduizend euro krijgt het Buddyproject Arnhem, bekend van het programma We Doen Het Zelf Wel - van de Fred Foundation.

In het programma is te zien hoe het project vluchtelingen koppelt aan Arnhemmers zodat ze vier maanden lang als duo activiteiten kunnen ondernemen en van elkaar kunnen leren. Dit bevordert de integratie en brengt mensen samen. Het doel: integratie en wederzijds begrip bevorderen.

Dat sluit goed aan bij de missie van de Fred Foundation, die zich inzet voor inclusiviteit en samenwerking. Toen zij de Human-uitzending De Buddies van Arnhem bekeken, zagen ze dat het project overeenkomt de visie van de Foundation en dat ze het geld goed kunnen gebruiken. Een hele eer, want je kunt bij de stichting geen aanvragen doen: de Fred Foundation bepaalt zelf welke organisaties in aanmerking komen voor financiële steun.

Over de bestemming van het geld gaat kon Mariël Hutten van Buddyproject Arnhem kort zijn: ‘Tot nu toe was het project voor jongeren tot en met 25 jaar, maar we wilden al een tijdje ook een buddyproject voor oudere mensen starten.’ Dat vond de Fred Foundation zo’n goed doel, dat ze het bedrag dat oorspronkelijk lager zou zijn, verhoogden naar twintigduizend euro.