Arnhemse burgers vinden dat de vluchtelingen die in de koepelgevangenis zijn gehuisvest meer begeleiding verdienen dan de overheid hen biedt.

Arnhemse burgers vinden dat de vluchtelingen die in de koepelgevangenis zijn gehuisvest meer begeleiding verdienen dan de overheid (COA en gemeente) hen biedt. Ze zetten een buddyproject op – ‘Arnhem voor vluchtelingen’- met als doel duurzame vriendschappen te creëren tussen vluchtelingen en Arnhemmers.

Zodra vluchtelingen een status krijgen houdt de meeste begeleiding vanuit de overheid op. Het is vaak het begin van allerlei problemen, zoals eenzaamheid en het haperen van het integratietraject. ‘Arnhem voor vluchtelingen’ organiseert verschillende activiteiten zoals samen koken, het regelen van taalles, sporten en het laagdrempelig kennismaken met Nederlanders. Het spreekt vanzelf dat dit de integratie alleen maar bevordert – dat beamen ook het COA en de gemeente. Mariël Hutten, coördinator Arnhem voor Vluchtelingen: “We hebben niet het idee dat we het beter weten, alleen we zijn anders. We zitten dichter bij de mensen.”

Tijdens de matchingsdag, waar 48 buddies worden gekoppeld aan evenzoveel vluchtelingen, vertelt vrijwilligster Zohal Rezaie (24), 20 jaar geleden uit Afghanistan gevlucht, over hoe ze indertijd in contact kwam met haar vertrouwenspersoon. Ze zijn nog steeds bevriend. Zohal werd meegenomen naar het Openluchtmuseum, stond voor het eerst op het ijs en leerde de taal – allemaal dingen die ze nu zelf met nieuwkomers doet. Zoals met de Syrische Ghazwan. Ze ondernamen veel dingen samen en leerden evenzeer van elkaar. Zo laat Ghazwan weten dat vluchtelingen liever niet al te meewarig benaderd willen worden. "Je bleef maar vragen of het wel goed met me ging."

Safwan Alali (22), student electronica uit Syrië, kwam een jaar geleden naar Nederland. Hij heeft behoefte aan Nederlandse contacten en wordt gekoppeld aan Niek. Met hem kan hij over zijn regelmatig terugkerende nachtmerries over de oorlog praten. En zelfs Niek droomde erover dat hij naar Assad ging om een eind aan de oorlog ging maken. "Het is niet gelukt."

Het buddyproject is een inspirerend voorbeeld van hoe we vluchtelingen in Nederland beter kunnen laten integreren. De vraag is of alleen burgers dit zouden moeten regelen. Met de verkiezingen voor de deur een zeer actueel thema.