'Sprekend Nederland' is een portret van Nederland, gevat in een verzameling van toespraken, manifestaties, protesten en speeches, gemaakt door regisseur John Appel. Als introductie op deze documentaire werd een aantal columns geschreven. Deze keer de column van Farid Tabarki, oprichter van 'Studio Zeitgeist' en spreker.

'Het is wel duidelijk dat koningin Maxima gelijk had. De echte Nederlander bestaat niet: we komen van heinde en ver, hebben onze eigen besognes, en iedere checklist van nationale eigenschappen zou stuklopen op verwijten van simplisme en racisme. De Nederlander is niet wit, noch nuchter, de Nederlander is niet direct of omfloerst, nee, de Nederlander vertegenwoordigt een lappendeken van tegenstrijdige eigenschappen die in dit portret over het nationale oratorische geweld een rijkgeschakeerd beeld geeft van wat ons drijft, en hoe wij ons uiten.

De echte Nederlander zit in onszelf. We mogen zelf weten welke plek we onze nationale identiteit geven. Niemand is verplicht zich publiekelijk in het rood-wit-blauw te wikkelen.

Want is u ooit gevraagd of u in dit land wilt leven? Hebt u voor uw geboorte een formulier gekregen hoe u uw aardse leven zou willen invullen, en hebt u dan de vakjes ‘polder’ en ‘blauwe lucht met schapenwolkjes’ aangevinkt? Niemand kan weten hoe hij of zij zou kiezen als alle mogelijkheden open lagen, want er is geen schepper die zijn schepsels een vrije keuze in afkomst laat.

De plek van je geboorte is gegeven en de verhalen van je land zijn onderdeel van het rugzakje dat zo strak om je lijf is heen gesnoerd, dat van afdoen geen optie is.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Nationale identiteit

Zo is het typisch dat ik een speech geef bij deze film Sprekend Nederland, die de woorden van onze landgenoten heeft geregistreerd zonder dat de sprekers zich er bewust van waren dat ze in deze documentaire hun nationale identiteit zouden uitdragen. Ikzelf voel mij heus Nederlander, maar ook veel meer: Amsterdammer, Rotterdammer -  alhoewel de buitenwereld moeite heeft deze twee met elkaar te verenigen- maar ook Mediterraan en Europeaan. Ikzelf geloof dat een gelaagde identiteit een verrijking is, maar besef ook dat dat een statement is dat iets zegt over waar ik vandaan kom.

Ik kom uit het land waar homo’s er ook mogen zijn.
Ik kom uit het land waar je niet voor een dubbeltje, maar voor een kwartje geboren wordt.
Ik kom uit het land waar gezegd mag worden wat gezegd moet worden.
Ik kom ook uit het land waar het niet alleen maar gaat om de inhoud van wat ik zeg, maar ook om het feit dat ik in gesprek blijf met degenen die iets anders beweren.

Tekst gaat verder onder de banner

Voordat je verder leest

Human wil mens en wereld vooruithelpen met een gezonde dosis blikverruiming. Hersenvoer voor doendenkers, mensen die eerst vragen stellen vóór ze zich een mening vormen. En vervolgens ook echt iets doen voor de wereld.

Doe je mee? De wereld heeft mensen nodig.

Word vriend. Voor slechts 1 euro per maand krijg je meer stof tot nadenken.

Samen leven in een mooiere wereld. Dat is ons doel. Samen met jou én 149.999 anderen. Want met 150 duizend vrienden blijft Human als publieke omroep bestaan.

Wereld van bubbels

Dat samenspel van je verplaatsen in een ander en er zelf ook durven zijn, is geen gemakkelijke opdracht. Een constructieve dialoog voeren is geen gemakkelijke opgave. Dat laat de Zwarte Pieten-discussie in ons land wel zien, net als de clash tussen degenen die hard roepen dat we geen nieuwkomers meer moeten accepteren en degenen die even luidkeels beweren dat we ze met open armen moeten ontvangen.

Door veel tijd online door te brengen en sociale media onze mening te laten boetseren, versterken we deze miscommunicatie. We leven in een wereld van bubbels, waarin iedereen in zijn feed op sociale media iets anders ziet, en zich daardoor in de belevingswereld van de ander niet meer kan inleven. Maar die negatieve spiraal kunnen we doorbreken.

Ik vind de G1000 een heel mooi voorbeeld. Naar een idee van David van Reybrouck gaan mensen van divers pluimage samen aan tafel om er met elkaar uit te komen. Honderden constructieve, nieuwe ideeën zijn het concrete resultaat. Het effect op de manier waarop mensen over elkaar en elkaars ideeën leren nadenken, is misschien nog wel crucialer.

Gesprek over 'wij'

Zijne Majesteit De Koning zei het in zijn Kerstrede zo: ‘Niet zoeken naar een breder ik, maar naar een groter wij.’

Deze film brengt het gesprek over dat ‘wij’ op gang. Ik nodig u uit om in de geest van ons land openheid te betrachten, een ander het woord te gunnen, goed te luisteren, maar vooral ook niet te schromen om zelf het woord te nemen.'

Meer columns bij Sprekend Nederland