Help, een homo in de klas

Vooroordelen over homoseksualiteit

Help, een homo in de klas

Vooroordelen over homoseksualiteit

Vak: maatschappijleer/burgerschap
Seksuele diversiteit is nog steeds een lastig onderwerp in onze samenleving. Het lijkt door veel mensen te worden geaccepteerd, maar toch krijgen steeds meer homofiele mannen en vrouwen te maken met beledigingen en zelfs geweld. In ‘Help! Een homo in de klas’komen middelbare scholieren aan het woord over seksuele diversiteit. In deze video komen de vooroordelen over homoseksualiteit aan de orde.