Help, een hoer in de klas

Gehandicapte klanten

Help, een hoer in de klas

Gehandicapte klanten

Vak: maatschappijleer/burgerschap.
Er zijn in Nederland naar schatting 30.000 mensen werkzaam in de prostitutie. Ze ontvangen een verscheidenheid aan klanten. Het werk in de prostitutie blijft in de taboesfeer hangen. Prostituee Josje vertelt aan studenten en scholieren over haar dagelijks werk, waarvoor ze vrijwillig heeft gekozen. Zij hoopt dat openheid rond het beroep van prostituee ervoor zorgt dat mensen meer respect krijgen voor dit niet alledaagse vak.