Help, een homo in de klas

Is homoseksualiteit een keuze of ziekte?

Help, een homo in de klas

Is homoseksualiteit een keuze of ziekte?

Vak: maatschappijleer/burgerschap
Seksuele diversiteit is nog steeds een lastig onderwerp in onze samenleving. Het lijkt door veel mensen te worden geaccepteerd, maar toch krijgen steeds meer homofiele mannen en vrouwen te maken met beledigingen en zelfs geweld. In ‘Help! Een homo in de klas’komen middelbare scholieren aan het woord over seksuele diversiteit. In deze video gaat het over de vraag of homoseksualiteit wel een vrije keuze is.