OBA Live

Stephan Sanders over raddraaier Paul Goodman

OBA Live

Stephan Sanders over raddraaier Paul Goodman

Hoofdgast is Stephan Sanders over raddraaier Paul Goodman. Paul Goodman (1911-1972) was een Amerikaanse schrijver en filosoof met enorme maatschappelijke invloed. Hij was anarchistisch activist en een bron van inspiratie voor de studentenbeweging in de jaren ’60. Als therapeut was hij medebedenker van de Gestalttherapie die ontstaan is in de jaren ’40 van de vorige eeuw. Collega essayiste Susan Sontag noemde hem bij zijn dood ‘onze Sartre, onze Cocteau’. Stephan Sanders is schrijver en columnist bij Vrij Nederland. Tweemaal per maand worden er in OBA Live raddraaiers geportretteerd, over mensen die onze moraal beïnvloed hebben. Chris van der Heijden over de nieuwe editie van ‘Journalistieke Cultuur in Nederland’ Net uit is een volledig herziene uitgave van het standaardwerk over journalistiek dat in 2000 uitkwam (onder redactie van Jo Bardoel en Huub Wijfjes). Er veranderde de laatste 15 jaar veel in de csamenleving en digitalisering zette bijvoorbeeld ook de journalistiek op zijn kop. Chris van der Heijden las beide versies en geeft zijn analyse. http://nl.aup.nl/books/9789089645586-journalistieke-cultuur-in-nederland.html Chris van der Heijden is historicus Nelleke Noordervliet over de onbegrijpelijke wolligheid van filosoof Peter Sloterdijk. Net uit is 'De verschrikkelijke kinderen', het nieuwe boek van de populaire Duitse filosoof Peter Sloterdijk. Nelleke Noordervliet ergert zich aan de wollige stijl van het boek. Waarom schrijven de meeste filosofen zo slecht? Doen ze dat met opzet om pseudo-intellectuelen te laten dwepen met wat ze eigenlijk niet begrijpen? Ze analyseert een paar passages uit het boek van Sloterdijk. Nelleke Noordervliet is schrijfster.