OBA Live

Wim Berkelaar over raddraaier Oriana Falacci

OBA Live

Wim Berkelaar over raddraaier Oriana Falacci

Hoofdgast is Wim Berkelaar over raddraaier Oriana Falacci. Oriana Falacci (1929 - 2006) was een Italiaanse journaliste, die in de tweede helft van de twintigste eeuw grote bekendheid kreeg vanwege haar interviews met prominente politieke leiders ter wereld, o.a. met Ayatollah Khomeini, Henry Kissinger, Willy Brandt, Deng Xiaoping, Haile Selassie en Indira Ghandi. Die interviews waren altijd gebeurtenissen, scherpe sessies met politieke gevolgen. Falacci was atheïste en publiceerde later ook kritische boeken over de islam, ‘De Kracht van De Rede’ en ‘De Woede en de Trots’. Wim Berkelaar is historicus. Twee maal per maand worden er in OBA Live raddraaiers geportretteerd, over mensen die onze moraal beïnvloed hebben.

Max Pam met zijn rubriek Ketter en Geest met berichten die voor goddelozen, humanisten en atheïsten van belang zijn.

Panelgesprek met Chris Rutenfrans en Nausicaa Marbe over actualiteiten Chris Rutenfrans is redacteur opiniepagina van de Volkskrant en Nausicaa Marbe is schrijfster en columniste van de Telegraaf