OBA Live

Ben Kröse over domotica

OBA Live

Ben Kröse over domotica

Ben Kröse over domotica, dat is de koppeling van allerlei nieuwe elektronica aan elkaar in onze huishoudens. Er zijn steeds meer app’s, sensoren en andere apparaten die onze gezondheid en onze woning in de gaten houden. Het levert nieuwe vragen en dilemma’s op. Wat betekent dit voor de toekomst van de zorg? Kunnen we over tien jaar gewoon thuis oud worden? Ben Kröse is bijzonder hoogleraar Ambient Robotics aan de Universiteit van Amsterdam en lector Digital Life aan de Hogeschool van Amsterdam. Bewerking van 4/2/15 Nelleke Noordervliet geeft uitleg bij haar favoriete Multatuli-fragmenten Het idee komt uit Frankrijk waar een zomer lang op de radio ‘Essais’ van de filosoof Michel de Montaigne werden toegelicht, met een link naar de eigen tijd. Nelleke Noordervliet selecteert een aantal favoriete passages en ideeën van de Nederlandse schrijver Multatuli en geeft daarbij uitleg. Nelleke Noordervliet is schrijfster. Bewerking van 4/2/15 Stine Jensen over raddraaier en feministe Germaine Greer Een van de meest invloedrijke feministes die vanaf de jaren ’70 wereldwijd aan de weg timmerde is de Australische literatuurwetenschapper en schrijfster Germaine Greer (1939). In 1970 schreef ze ‘De vrouw als Eunuch’ waarin ze een fonkelnieuwe vorm van emancipatie introduceert. Later schreef ze over vrouwen en ouder worden ‘Overgang’ (1992) en over tienerjongens ‘The beautiful boy’ (2003). Stine Jensen is filosofe en radio- en televisiemaker bij Human. Aflevering uit een reeks gesprekken over raddraaiers, mensen die onze moraal veranderden bewerking van 22/4/15