OBA Live

Tjitske Lingsma over haar boek ‘All Rise'

OBA Live

Tjitske Lingsma over haar boek ‘All Rise'

Tjitske Lingsma over haar boek ‘All Rise. De grote ambities van het Internationaal Strafhof en de weerbarstige werkelijkheid.’ Toen het Internationaal Strafhof (ICC) in 2002 werd opgericht, waren de verwachtingen hooggespannen. In de praktijk blijkt het heel complex om veradchten te veroordelen om oorlogsmisdrijven, genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Hoe komt dat? Tjitske Lingsma deed vier jaar onderzoek naar het ICC en doet verslag in haar boek. Bewerking van 30/01/15 Nelleke Noordervliet over de tweedeling van PIketty en de behoefte aan saamhorigheid. De ideeën van de Franse econoom Thomas Piketty over economische ongelijkheid vinden in Nederland een hartelijk onthaal. Dit thema ‘ongelijkheid’ was al eerder aangekaart in het rapport ‘Gescheiden werelden’ van het Sociaal Cultureel Planbureau en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Tegelijkertijd is er een grote behoefte in de samenleving aan saamhorigheidsprojecten, zoals de rouw om de MH17 slachtoffers. Hoe valt dit te rijmen? Nelleke Noordervliet is schrijfster. Bewerking van 12/11/14 historicus Chris van der Heijden over raddraaier Voltaire (1694 – 1778). Voltaire heette eigenlijk François-Marie Arouet en was een scherp essayist, vrijdenker en voortrekker van de Franse Verlichting in de 18e eeuw. Hij was kritisch tegenover kerk en politieke autoriteit, bestreed iedere vorm van onrechtvaardigheid en gebruikte de ironie als stijlmiddel. Aflevering uit een reeks gesprekken over raddraaiers, mensen die onze moraal veranderden bewerking van 12/11/14