Human Doc

Help! Een hoer in de klas

Human Doc

Help! Een hoer in de klas

Er zijn in Nederland naar schatting 25.000 mensen werkzaam in de prostitutie; ze ontvangen een veelvoud aan klanten. Maar het werk blijft in de taboesfeer hangen. In deze documentaire wordt het thema prostitutie van binnenuit benaderd. Josje vertelt aan studenten en scholieren over haar dagelijks werk, waarvoor ze vrijwillig heeft gekozen. Zij hoopt dat openheid rond het beroep van prostituee ervoor zorgt dat mensen meer respect krijgen voor dit niet alledaags vak. Vooral tijdens haar bezoek aan de havo-klas wordt Josje geconfronteerd met de dubbele moraal die er rond haar beroep bestaat. Ze bestrijdt vooroordelen en informeert haar publiek over praktijken van loverboys en hoe meisjes daardoor verleid kunnen worden. Waar gaat vrije keuze over in dwang en gedwongen werken? In hoeverre is er sprake van vrije keuze rondom het vak van sekswerker? En hoe zit het met de ongelijkwaardigheid van meisjes en jongens ten aanzien van seksualiteit? De uitspraak 'Jongens zijn stoer en meisjes een hoer' als zij meerdere seksuele partners hebben gehad, onderschrijven veel jongens én meisjes.