Heldrings Dagen. Een laatste gesprek

Heldrings Dagen. Een laatste gesprek

Heldrings Dagen. Een laatste gesprek

Heldrings Dagen. Een laatste gesprek

Ruim een halve eeuw lang hebben zijn even erudiete als scherpzinnige beschouwingen het denken over de internationale verhoudingen en het Nederlandse buitenlandbeleid beïnvloed .Een jaar geleden begin april 2012, stopte J.L.Heldring met zijn column in NRC.