Droomland DDR

Droomland DDR

Droomland DDR

Droomland DDR

Filmmaakster Petra Lataster groeide op in de voormalige DDR. Inmiddels woont ze al weer ruim twintig jaar in Nederland. Ze verloor het contact met oude klasgenoten en vrienden. Totdat ze een uitnodiging kreeg voor een reünie van haar eindexamenklas uit 1973. Voor Lataster aanleiding om zich af te vragen waarom zijzelf en veel van haar klasgenoten zonder wrok terugkijken op hun jeugd en zich toch realiseren dat ze opgroeiden in een land van onderdrukking.