OBA Live

Hoofdgast Marieke Liem over moordenaars en straf

OBA Live

Hoofdgast Marieke Liem over moordenaars en straf

Hoofdgast is Marieke Liem over moordenaars en straf. Liem interviewde 75 moordenaars in de Verenigde Staten en keek wat er met hen gebeurde na hun vrijlating. Hoe verging het ze toen ze weer terug in de maatschappij kwamen? Haar onderzoek roept vragen op over hoe een samenleving omgaat met criminelen die hun straf erop hebben zitten. In Amerika zijn het tweederangs burgers, maar hoe zit dat in Nederland? Vanaf januari zal Liem dat gaan onderzoeken. Marieke Liem is als criminologe verbonden aan de Universiteit Leiden.

Max Pam met zijn rubriek Ketter en Geest met berichten die voor goddelozen, humanisten en atheïsten van belang zijn.

Panelgesprek over Europa en over Sotsji met Martin Sommer en Nelleke Noordervliet.
Deze week is er in de Tweede Kamer gedebatteerd over Europa: moet er een referendum komen over de sluipende machtsoverdracht aan Europa en hoe krijgt ons parlement meer zeggenschap?
Tweede onderwerp: er worden allerlei acties bedacht om binnenkort in Sotsji ons commentaar op het Russische mensenrechtenbeleid te laten horen. Maakt het ons echt wat uit of we gehoord worden of is er sprake van zelffelicitatie?
Martin Sommer is politiek redacteur bij de Volkskrant en Nelleke Noordervliet is schrijfster.