OBA Live

OBA Live

Hoofdgast is Douwe Draaisma, hoogleraar geschiedenis van de psychologie aan de Universiteit te Groningen, over zijn boek ‘De Dromenwever’ (Historische Uitgeverij). Wat hebben psychologie en neurologie de afgelopen halve eeuw opgehelderd over ons nachtleven? Max Pam met zijn rubriek Ketter en Geest. Panelgesprek met Marc Chavannes en Rob Goossens over o.a.de impact van de Libor-fraude. De Rabobank is zijn reputatie kwijt. Wat betekent het als consumenten niet langer op hun bank kunnen vertrouwen? Bestaan er schone banken? Tweede onderwerp: de nieuwe rol van de Eerste Kamer. Van de week was er een tamme confrontatie van het kabinet met de Eerste Kamer over het Herfstakkoord. Is de eerste kamer nog steeds een filter voor onbesuisde wetgeving, ook nu de fractiediscipline van de gedoogpartijen zwaarder weegt dan tevoren?