OBA Live

OBA Live

Hoofdgast is Lenie de Zwaan over ‘De sociale familie’: een voorstel voor een ‘leefvormneutraal’ belastingstelsel, dat niet verwijst naar burgerlijke staat (huwelijk, samenwonend, of iets dergelijks). De Zwaan is voorzitter van stichting CISA, het Centrum voor Individu & Samenleving. Zij zet zich al 25 jaar in voor maatschappelijke erkenning van de alleenstaande status als leefvorm. Meer info over CISA: http://www.cisasite.nl Max Pam met zijn rubriek Ketter en Geest. Panelgesprek over andere vormen democratie met Chris Rutenfrans en Sywert van Lienden. De politieke crisis stimuleert het nadenken over andere vormen van democratie. Is het systeem van representatieve volksvertegenwoordiging ideaal of zou een ander stelsel waarbij burgers bij toerbeurt ingeloot worden als politicus een goed idee zijn (essay van David van Reybrouck)?