OBA Live

OBA Live

Hoofdgast is Han van der Horst met zijn boek 'De mooiste jaren van Nederland 1950-2000'.Na de Tweede Wereldoorlog groeide de welvaart razendsnel in Nederland, de afhankelijkheid van familie en kerk nam af. 1950-2000 werd een halve gouden eeuw van hoop, vooruitgang en optimisme. Misschien waren het wel de mooiste jaren van Nederland. Han van der Horst is historicus.
Jonathan van het Reve over Het Klimaat. Het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties bracht zojuist in Stockholm het 5e rapport uit met actuele feiten over veranderingen van het klimaat. De opwarming van de aarde is onmiskenbaar. Toch zijn er allerlei verschillen in interpretatie. Jonathan van het Reve analyseert die feiten en geeft aan voor welke ethische dilemma's we komen te staan in deze discussie. Jonathan van het Reve is columnist bij de Volkskrant.
Panelgesprek over Utopie en politiek debat met Chris van der Heijden en Joep Schrijvers. Bestaat er een ideale samenleving zonder geweld en is het interessant om zo 'n utopie in het politieke debat uit te werken? Mark Rutte kreeg onlangs het verwijt dat hij in zijn H.J. Schoo-lezing geen visie gaf, Angela Merkel werd daarom in dezelfde week juist geprezen. Kan het utopisch denken een nieuwe impuls geven aan het politieke debat? Chris van der Heijden is historicus en Joep Schrijvers, auteur van boeken als 'Maak er wat van'