OBA Live

OBA Live

Hoofdgast is Edwin de Vette, student Neerlandistiek. Vorige week vrijdag won hij de Islam in Europa scriptieprijs van de Leidse faculteit Geesteswetenschappen. De Vette zocht naar de wortels van onze beeldvorming over islam in Middelnederlandse teksten. Retorici hebben de islam de afgelopen jaren wel afgedaan als een Middeleeuwse godsdienst. Maar hoe keken wij in de Middeleeuwen aan tegen Mohammed en de islam? Lees hier de scriptie: Mohammed en de islam in de Middelnederlandse letterkunde
Jonathan van het Reve over nieuwe morele afwegingen die politici maken. Obama vond dat Syrie ‘een rode lijn heeft overschreden’ door gifgas te gebruiken. Waarom is gifgas erger dan een bom? Jonathan van het Reve gaat op zoek naar nieuwe moraal. Jonathan van het Reve is columnist bij de Volkskrant
Panelover het Irak-trauma en overde H.J. Schoolezing van Mark Rutte. Waarom  aarzelen de Verenigde Staten,  Engeland, Duitsland en ook Nederland om in te grijpen  in Syrië? En Mark Rutte gelooft niet in ‘visies en blauwdrukken’, maar schetst glashelder wat hem in een ideaaal Nederland voor ogen staat. Met Marc Chavannes,politiek commentator van NRC enRob Goossens,politiek commentator van NRC.