OBA Live

OBA Live

Hoofdgast is Rinie van Est over de nieuwe technologieën die ons leven gaan veranderen. Nieuwe technologieën zoals nanotechnologie, biotechnologie en informatietechnologie komen steeds meer samen. Bijvoorbeeld in het nieuwe vakgebeid van de synthetische biologie. Wat kunnen we van deze technologieën van de toekomst verwachten? Hoe gaan deze technologieën onze levens veranderen? Rinie van Est is als onderzoekscoördinator verbonden aan het Rathenau Instituut. Onlangs verscheen van zijn hand het rapport Making perfect life  http://www.rathenau.nl/en/publications/publication/making-perfect-life-study-summary-1.html
Max Pam met zijn rubriek Ketter en Geestmet berichten die voor goddelozen, humanisten en atheïsten van belang zijn.
Marc Chavannes en Thijs Kleinpaste over Jan Pronk, bezuinigingen en Ayaan Hirsi Ali. Wat betekent de brief die Jan Pronk schreef aan de PvdA? En: zet de bezuinigingsopdracht uit Brussel de coalitie onder druk? En: moeten moslimleiders het fundamentalisme helpen keren? Marc Chavannes is politiek commentator bij NRC en Thijs Kleinpaste is historicus