OBA Live

OBA Live

Hoofdgast is Erik Kwakkel. Wat zijn de effecten van technologische veranderingen op lezen, schrijven en kennis? Dit is een vraag die in deze tijd door de mogelijkheden die Twitter en Google bijvoorbeeld bieden , relevant kan zijn. De vraag is echter al heel oud. In de twaalfde eeuw kwam het boek zoals wij het nu kennen, met hoofdstukken, voetnoten en layout op. Dit zorgde er voor dat teksten leesbaarder werden en zorgde voor het ontstaan van een internationale gemeenschap van geleerden. Zijn er verbanden te leggen tussen wat er nu en toen gebeurde? Erik Kwakkel doet onderzoek naar deze veranderingen in de twaalfde eeuw en bericht daar over op Twitter. Hij heeft zo'n 2600 volgers die bestaan uit medeonderzoekers, maar ook veel geïnteresseerde leken. Meer informatie over het onderzoek van Erik Kwakkel: http://www.hum.leiden.edu/lucas/turning-over-a-new-leaf/project-description/turning-over-a-new-leaf.html
Boris van der Ham met zijn rubriek ‘Van de Voorzitter’ Actueel commentaar vanuit humanistisch perspectief, iedere eerste woensdag van de maand. Boris van der Ham is voorzitter van het Humanistisch Verbond
Jonathan van het Reve over de Troonswisseling (deel 2)
Filmpanel met Gawie Keyser en Stephan Sanders. Gawie isfilmjournalist bij De Groene Amsterdammer en schrijft wekelijks filmblogs voor human.nl, en Stephan Sanders is columnist bij Vrij Nederland.