OBA Live

OBA Live

Hoofdgast: Mathieu Segers. De Europese integratie nam sinds 1950 een vlucht zonder weerga, en Nederland moest mee. De geografie en naoorlogse omstandigheden lieten immers geen keuze. Althans, zo leek het. Waarom deed Nederland van meet af aan mee met de gemeenschappelijke Europese markt en munt? Hoe onvermijdelijk was de route die Nederland koos? Mathieu Segers schreef hier het boek ‘Reis naar het continent’ over, uitgegeven bij Prometheus. Mathieu Segers is als universitair docent en onderzoeker Europese integratie verbonden aan het Departement Geschiedenis (Faculteit Geesteswetenschappen) van de Universiteit Utrecht. Meer informatie over Mathieu Segers: http://www.uu.nl/gw/medewerkers/MLLSegers
Gawie Keyser bespreekt een actuele bioscoopfilm.
Panelgesprek over de actualiteit met Marcel Duyvestijn, journalist en blogger en schrijfster Nelleke Noordervliet
.