OBA Live

OBA Live

Hoofdgast is Toon Kerkhoff over moraal en bestuur in Nederland. Ons denken over goed en slecht bestuur, over integriteit en corruptie, bepaalt onze publieke moraal. Hoe veranderen deze waarden? En wanneer leiden botsende moralen tot een schandaal? Toon Kerkhoff is als onderzoeker verbonden aan de Universiteit Leiden. De titel van Kerkhoffs proefschrift luidt Hidden Morals, Explicit Scandals. Public Values and Political Corruption in the Netherlands.
Nelleke Noordervliet over 'Democratie en Tegendemocratie’ van Pierre de Rosanvallon. De Rosanvallon (1948) is een Frans filosoof die onlangs de Spinozalens kreeg, een prestigieuze onderscheiding voor denkers over ethiek. Dit boek  is een eerste introductie van zijn werk in Nederlandse vertaling, met interessante analyses van de ontwikkeling van de democratie. Nelleke Noordervliet is schrijfster
 
Panel met Stephan Sanders en Joep Schrijvers. Over de Nieuwe Waarden van de Partij van de Arbeid. De PvdA presenteerde het afgelopen weekend een nieuwe morele koers voor de partij met de resolutie 'Wat van Waarde is'. Wat zijn die nieuwe waarden, waar zet men zich tegen af en geven ze de PvdA nieuw elan? Zijn ze bruikbaar en haalbaar? Stephan Sanders is columnist bij Vrij Nederland en Joep Schrijvers is auteur van 'Maak er wat van' wat te doen bij lastige situaties in leven en werk.