OBA Live

OBA Live

Hoofdgast is Klaas Rozemond, filosoof en jurist. Hij doet onderzoek naar de definitie van het menselijk kwaad. Hij betoogt dat de daden van nazi Adolf Eichmann niet kunnen worden getypeerd als de banaliteit van het kwaad, zoals de bekende opvatting van filosofe Hannah Arendt gold. Rozemond analyseert voor zijn onderzoek opnieuw al het bronnenmateriaal van het proces tegen Eichmann om te zien of hij echt niet in staat was om in morele termen over zijn daden te kunnen denken. Klaas Rozemond is universitair hoofddocent strafrecht aan de Vrije Universiteit en werkt als plaatsvervangend rechter bij de Amsterdamse rechtbank.
Max Pam met zijn rubriek Ketter en Geestmet berichten die voor goddelozen, humanisten en atheïsten van belang zijn.
Panel over politieke actualiteiten met Chris Rutenfrans en Jaap Jansen. Chris Rutenfrans is redacteur opiniepagina van de Volkskrant en Jaap Jansen is politiek redacteur bij Pauw en Witteman