Lees-, kijk- en theatertips van Nelleke Koop, regisseur van 'Moeder aan de lijn'.

Leestips

Boek: Mantelzorger der Liefde

Het boek Mantelzorger der Liefde wil mantelzorgers een hart onder de riem steken met tips en voorbeelden hoe je alzheimer positiever kunt benaderen. Ingrid Keestra wil uitdragen dat het niet alleen maar kommer en kwel is, maar er ook ruimte is voor verwondering, ontroering en plezier.
 

Boek: Een warme jas

Ineke is fulltime mantelzorger voor haar echtgenoot, ex-politicus Willem Aantjes. In haar boek schrijft Ineke heel optimistisch, in zeven hoofdstukken, over steeds een ander thema, waar mantelzorgers vroeg of laat mee te maken krijgen: Schuldgevoel, eigen agenda, liefde in tijden van zorg, dilemma’s, financiën, balans houden en – volgens mij de belangrijkste – de kracht van humor.
Een warme jas

Boek: Het einde voor beginners

Het einde voor beginners  van Chazia Mourali is een liefdevol, ontroerend, onverwacht grappig, soms schokkend persoonlijk verhaal. En een indringend pleidooi voor integrale levensondersteuning aan ongeneeslijk zieke patiënten. Artsen zeggen dat ze de ‘kwaliteit van leven’ van patiënten belangrijk vinden. Maar weten ze precies wat dat inhoudt? Mourali maakt duidelijk hoe meer aandacht voor het algehele welzijn van patiënten, met name bij ouderen, en het betrekken van naaste familie, het lijden in de laatste levensfase kan verminderen. Meer open communicatie en oprecht meeleven kunnen de waardigheid en keuzevrijheid van patiënten vergroten. De auteur geeft daarnaast praktische adviezen aan patiënten en mantelzorgers om het leven mooi en betekenisvol af te ronden.

Boek: Het zwijgen van Maria Zachea

Voor het schrijven van Het zwijgen van Maria Zachea raakte Judith Koelemeijer geïntrigeerd door het beeld van een oude moeder die een hersenbloeding heeft gehad en zich sindsdien in een mysterieus stilzwijgen hult. Ze wordt verzorgd door haar twaalf kinderen. ‘Het zal niet lang duren,’ zeggen ze tegen elkaar. Maar tegen alle verwachtingen in blijft hun moeder leven. Acht jaar lang zit ze stil voor het raam. Deze zwijgende moeder is Koelemeijers oma. Wat wisten haar kinderen van haar? Wat wisten ze eigenlijk van elkaar? Hoe kijken ze terug op hun gezamenlijke jeugd in de jaren vijftig en zestig? 

Boeken: 'Ma' en 'Ach, moedertje'

In de boeken Ma en Ach, moedertje beschrijft Hugo Borst de schrijnende situatie waarin zijn moeder zich bevindt.

Boek: De helpende hand

In De helpende hand  keert Eva Vriend terug naar de begindagen van de Nederlandse verzorgingsstaat. Op invoelende wijze legt zij de veelbewogen geschiedenis bloot van een beroep dat een grote rol speelde in de levens van zeer velen. Het dreef mee op de golven van de verzorgingsstaat: van het begin in de jaren vijftig tot het hoogtepunt in de jaren tachtig, toen honderdduizenden vrouwen het uitoefenden, tot de thuiszorgvoorziening van nu, die de overheid liever kwijt dan rijk is.

Boek: Het mooiste woord is herinnering

Het mooiste woord is herinnering. Bekende Nederlanders vertellen hun mooie, emotionele en vooral zeer persoonlijke verhalen over de ziekte van Alzheimer.
Auteur: Pieter Webeling Frénk van der Linden
Co-auteur: Philip Scheltens

Kijktips

Documentaire: Het doet zo zeer / VPRO

In Het doet zo zeer schetst Heleen van Royen een portret van haar moeder bij wie beginnende dementie is geconstateerd. Een portret van zeer dichtbij: Heleen bedient de camera grotendeels zelf. In een periode van ruim een jaar volgt ze haar moeder in alledaagse situaties en in de tocht langs artsen, zorginstellingen en klinieken. Moeilijke beslissingen over verhuizen, over euthanasie en kostbare momenten van samenzijn wisselen elkaar af. Een liefdevolle, herkenbare, pijnlijke en vaak bijzonder grappige ode aan het leven, met dank aan Heleens moeder, mevrouw Breed.

Documentaireserie: In de Leeuwenhoek / Human

In De Leeuwenhoek slaan Adelheid Roosen en Hugo Borst de handen ineen en kijken hun ogen uit in het bijzondere Rotterdamse verpleeghuis. De serie is een zoektocht van Adelheid Roosen en Hugo Borst naar menselijke zorg bij dementie.

Documentaire: Een nieuwe morgen / Human

Rust en regelmaat bepalen het bestaan van de bewoners van het verzorgingshuis Tuindorp Oost in Utrecht. Totdat 41 jonge woningzoekenden in de ouderenflats trekken. Versmelten de werelden van jong en oud of botsen ze?

Documentaireserie: Bikkels / VPRO

Wassen, strijken, uit bed halen, opvrolijken en zorgen dat het eten op tafel staat.... Niet meteen het eerste waar je aan denkt als kind. Maar voor veel kinderen is het dagelijkse kost. Zij helpen thuis mee met de zorg voor hun zieke of gehandicapte vader, moeder, broer of zus. Bikkels duikt in hun leven vol verantwoordelijkheden die ze met doorzettingsvermogen, humor en liefde dragen.

Documentaire: Corpus Mama / EO

18 jaar, 4 maanden, 6 dagen en 3 uur zorgde Marcel voor zijn verlamde moeder. De laatste twee jaar volgde maker Jan Willem den Bok hem en filmde van zeer nabij hoe hij zijn mantelzorg vormgaf.

Theatertips

Theater: Ma

Eric Corton naar het boek van Hugo Borst.
speeldata: tot 24 sept met Eric Corton, vanaf 27 sept Loek Peters
Ma

Theater: Kracht van beleving

Theater biedt vormen om de essentie van deze verhalen te weerspiegelen. Niet alleen de grote verhalen over offers en liefde en rouw, maar juist ook de kleine, alledaagse verhalen die vaak onopgemerkt blijven. Hierbij is er voor de toeschouwers die bekend zijn met mantelzorg vaak herkenning, juist in die kleine, specifieke situaties, waardoor er een verbondenheid ontstaat. Vanuit het gevoel niet alleen te staan in het mantelzorgen, is het makkelijker om open te zijn over de eigen ervaringen en die openheid leidt tot (h)erkenning en de mogelijkheid tot nieuwe ervaringen en verandering.
Theater over mantelzorg