Als de samenleving geen oog heeft voor de problemen waar jongens en mannen tegenaan lopen, dan vinden ze influencers die dat wél hebben. En dat is gevaarlijk, zo concludeert de Brits-Amerikaanse socioloog Richard Reeves. In zijn boek Of Boys and Men onderzoekt Reeves waarom veel mannen met zichzelf en hun rol in de samenleving worstelen, en wat we daaraan kunnen doen. Wat is het gevaar als de bestaande problemen bij mannen genegeerd worden? En wat betekent dit alles voor de rechten van vrouwen en LHBTIQ+ gemeenschap?

Myrthe Buitenhuis en Tjebbe Venema

Argos Medialogica ontleedt: het Beeld van de Masculiene man, een serie van drie afleveringen, vanaf zondag 24 december op het YouTube-kanaal van NPO Start en vanaf 9 januari op NPO Start

sprekers

Richard Reeves

is een Brits-Amerikaanse socioloog. Eind 2022 verscheen zijn boek Of Boys and Men, waarin hij onderzoekt waarom mannen het tegenwoordig moeilijk hebben, en wat we kunnen doen aan de problemen die zij ervaren. Hij is president van het American Institute for Boys and Men.

Katrien Jacobs

is universitair hoofddocent aan de Chinese University of Hong Kong en onderzoeker aan Universiteit Gent. Ze doet onderzoek naar seksualiteit en gender in de digitale wereld en online activisme. In 2021 verscheen haar boek Radicaal-rechtse Seks.

Ico Maly

is cultuurwetenschapper en universitair hoofddocent aan Tilburg University. Van zijn hand verscheen het boek Nieuw rechts, waarin hij onderzoek doet naar de opkomst van radicaal-rechtse bewegingen in een tijd van een grensoverschrijdende internetcultuur. Onlangs verscheen zijn boek Metapolitics, Algorithms and Violence, over de manier waarop extreemrechts gedachtengoed in de mainstream terechtkomt.

Camilla Stoltenberg

is directeur-generaal van het Instituut voor Volksgezondheid in Noorwegen. Ongelijkheid tussen jongens en meisjes in het schoolsysteem is voor haar al langer een punt van aandacht. Volgens haar is het tijd voor maatregelen die werkelijk genderneutraal zijn, en waar dus zowel jongens al meisjes bij gebaat zijn.

Claus Jervell

is voorzitter van de Mannsutvalget, ofwel de Men's Equality Commission in Noorwegen. Deze commissie werd in 2022 in het leven geroepen om gendergelijkheid te onderzoeken op het gebied van onder andere werkgelijkheid, gezondheid en educatie.

Jeroen

is al langer bezig met het onderwerp mannelijkheid. In 2023 deed hij mee aan Hard Times Unite Strong Men, een dag waarop mannen werken aan hun mentale en fysieke weerbaarheid.

Dolf

is personal trainer en heeft een bedrijf in training en coaching. Ook hij houdt zich veel bezig met mannelijkheid. Hij volgt meerdere influencers die zich met dat onderwerp bezighouden, en deed mee aan Hard Times Unite Strong Men.

Achtergrondverhalen

Manosphere: toxic of niet?

De manosphere is een terrein van het internet waarop veelal mannen zich bevinden uit diverse subgroepen: incels, pick up artists, men’s rights-activisten, crypto-handelaren en aanhangers van mensen als Jordan Peterson en Andrew Tate. Wat ze gemeen hebben, is dat ze terugverlangen naar ‘traditionele mannelijkheid’ en het vaak niet zo hebben op feminisme. Hoe leggen jongens op het internet de weg af naar de manosphere? Hoe vrouwonvriendelijk is het daar en komt het ooit nog goed met hun vertrouwen in de wereld? Dat onderzoekt Tessel met crypto-influencer Shariff, Mancademy-oprichter Rienk en ex-lid van de Red Pill Community Joël.

Medialogica over staatsgeheimen, lentekriebels en Russische propaganda

Staatsgeheimen, lentekriebels en Russische propaganda: de afgelopen maanden onderzocht Argos Medialogica de beeldvorming bij actuele onderwerpen die de publieke opinie bepaalden. Welke rol speelden de media? En welke invloed hadden zij op het handelen van bestuurders, journalisten en burgers?

Blijf op de hoogte

Meer Medialogica